This project is read-only.

[bug] Невалидни периоди в календара за запазване на стаи

Във формата за запазване на стаи към всеки хотел трябва в календара да се посочват дати от един ден напред от текущия, в който се разглежда от потребителя. Ако потребителя е отворил информацията за...

Id #1386 | Release: Трета итерация | Updated: Dec 9, 2017 at 5:23 AM by AJLekc | Created: Jun 29, 2013 at 5:44 PM by DinioDinev

[bug] Добавяне на снимки

Администратор на заведение за отдих трябва да може да избира снимка от локалната си машина и/или от посочен url адрес и да я слага към описанието на своя хотел. Също така той трябва да може да изв...

Id #1385 | Release: Трета итерация | Updated: Dec 9, 2017 at 5:33 AM by stefan_baychev | Created: Jun 29, 2013 at 4:07 PM by DinioDinev

9. Капариране чрез електронна система

Като потребител трябва да мога да извърша директно запазване на стая в почивно заведение предоставящо възможност за капариране, чрез посочване на изискваните от заведението информация за мен и плащ...

Id #1340 | Release: Трета итерация | Updated: Dec 9, 2017 at 5:29 AM by MartinKostov | Created: Jun 10, 2013 at 10:22 PM by DinioDinev

[bug]

за бъдещ бъг

Id #1338 | Release: Трета итерация | Updated: Jun 10, 2013 at 10:42 PM by DinioDinev | Created: Jun 10, 2013 at 9:55 PM by DinioDinev

[us:10] Проверка на брой на гости при резервация

Реализиране на логика, която ако по време на търсене е бил зададен брой на гостите, проверява дали сумата от гостите, зададени по стаи, съвпада с тази, която предварително е въведена. Ако не е била...

Id #1322 | Release: Трета итерация | Updated: Dec 9, 2017 at 5:23 AM by AJLekc | Created: Jun 1, 2013 at 8:09 AM by DinioDinev

[us:10] Форма за преглед на направена резервация

Добавяне на бутон Резервирай (ако потребителя не е влязъл в системата се изисква да влезе) и форма, в която се прави преглед на направената резервация, въвежда се ако липсва информацията, изисквана...

Id #1321 | Release: Трета итерация | Updated: Dec 9, 2017 at 5:23 AM by AJLekc | Created: Jun 1, 2013 at 8:08 AM by DinioDinev

[us:3] Сортиране на резултатите от търсенето

Добавяне на възможност за избор на критерий/и (който се избира от: по цена, достъпност, име, рейтинг) за сортиране на намерените резултати в формата с резултатите. Т.е. това е дроп даун, от който с...

Id #1311 | Release: Втора итерация | Updated: Dec 9, 2017 at 5:29 AM by MartinKostov | Created: Jun 1, 2013 at 7:51 AM by DinioDinev

10. Възможност за резервация без предварително плащане само чрез email/телефон

Номер на потребителската история: 10 Описание Като потребител трябва да мога да извърша запазване в почивно заведение предоставящо възможност това да се извърши без предварително плащане. За тази...

Id #1305 | Release: Трета итерация | Updated: Jun 10, 2013 at 11:53 PM by ivaylo_a | Created: Jun 1, 2013 at 7:42 AM by DinioDinev

[us:6] Добавяне на форма за преглед на информация

Добавяне на форма за преглед на информация за стая и бутон промени и възможност за промяна на данните за стая в хотел.

Id #1299 | Release: Трета итерация | Updated: Dec 9, 2017 at 5:27 AM by ivaylo_a | Created: Jun 1, 2013 at 7:32 AM by DinioDinev

[us:6]Добавяне на форма за въвеждане на данни за стаи в хотел

Добавяне на форма за въвеждане на данни за стаи в хотел

Id #1298 | Release: Трета итерация | Updated: Dec 9, 2017 at 5:27 AM by ivaylo_a | Created: Jun 1, 2013 at 7:31 AM by DinioDinev