Трета итерация

Rating: No reviews yet
Downloads: 0
Updated: Jun 11, 2013 by DinioDinev
Dev status: Planning Help Icon

Available Downloads

There are no downloads associated with this release.

Release Notes

След третата итерация трябва да може потребител свободно да търси заведение за отдих по посочени критерии, както и да филтрира изведените резултати. Всеки собственик на заведение за отдих трябва да може да управлява заявките идващи към неговия хотел. Потребител ползвал услугите на дадено заведение за отдих трябва да може да го оценява. За стаи от заведенията за отдих, които изискват капаро трябва след края на итерацията да може да се запазват, чрез система за електронно плащане.