Втора итерация

Rating: No reviews yet
Downloads: 0
Updated: May 10, 2013 by DinioDinev
Dev status: Planning Help Icon

Available Downloads

There are no downloads associated with this release.

Release Notes

След края на втората итерация всеки потребител трябва да може извърши търсене по определен град, тип на заведение за отдих, период за настаняване и брой места, задавайки допълнителни ограничения потребителите трябва да могат да ограничава извежданите резултати. Всеки хотелиер регистриран в системата трябва да може да добавя/редактира информация за хотела си
, както и да управлява резервациите получени по email/телефон през системата и тези извън нея. Хотелиерите трябва да могат да задават критерии изискващи се
от клиентите за запазване на стая. Клиентите направили направили успешно резервации по email/телефон трябва да може да я отказват.