Първа итерация

Rating: No reviews yet
Downloads: 0
Updated: Apr 9, 2013 by DinioDinev
Dev status: Planning Help Icon

Available Downloads

There are no downloads associated with this release.

Release Notes

След края на първата итерация нерегисрирани/регистрирани потребители трябва да имат достъп до системата. Трябва да могат да преглеждат резултати за различни заведения за отдих и да могат да си запазват стая. Всеки хотелиер трябва да може да добавя/редактира информация. Запазването не трябва да бъде реално, а просто да онагледи процеса. Филтриранията при преглед на резултатите не се очаква да бъдат реализирани.