This project is read-only.

 Hotel Registration System

 


0. Използвани конвенции за описание в системата (Codeplex)

 • Потребителските истории в системата (Codeplex) са означени като feature.
 • Задачите,  на които са разбити потребителските истории, са означени като task.
 • Откритите проблеми (bugs) свързани с реализираните функционалности се означават като issues.
 • Когато една задача е изпълнена то тя се означава като closed.
 • Когато всички задача от дадена потребителска история за завършени, то тя се означава като closed.
 • Всяка задача пред името си съдържа таг [us:#number], с чиято помощ се обозначава към коя потребителска история е свързана, където
  • us е съкращение от User Story 
  • #number ::=[1..maxUserStoryNumber]
  • maxUserStoryNumber е максималния брой на потребителските истории описани в последната версия на документа за потребителските истории

1. User Stories

 1. Крайният вариант на потребителските истории преди започването на първа итерация са достъпни на:

     2. Приоритет на потребителските изисквания от product owner преди започването на първата итерация:

     3.Velocity на user stories

 преглед : тук


     4. Крайният вариант на потребителските истории преди започването на втора итерация са достъпни на:

     5. Приоритет на потребителските изисквания от product owner преди започването на втората итерация:  тук

     6. Критерии за приемане на потребителските истории от втората итерация

 тук

 


 

     7. Крайният вариант на потребителските истории преди започването на трета итерация са достъпни на: тук

    8. Приоритет на потребителските изисквания от product owner преди започването на трета итерация: тук  

2. Първа итерация

 1. User Stories в Issue Tracker-a

     2. Логове за първа итерация

 https://hrs.codeplex.com/discussions/439844

    3. Доклад за приключване на първа итерация

 Обобщената информация представена на демото за приключване на първата итерация е достъпна тук:

2. Втора итерация

 1. User Stories в Issue Tracker-a

     2. Логове за втора итерация

Логовете от проведените срещи за втората итерация може да се достъпят от : тук

      3. Документ за завършване на втората итерация: тук

 

 3. Трета итерация

 1. User Stories в Issue Tracker-a

     2. Логове за трета итерация

Логовете от проведените срещи за трета итерация може да се достъпят от : тук

  3. Документ за завършване на трета итерация: тукLast edited Jul 4, 2013 at 5:34 AM by DinioDinev, version 47

Comments

No comments yet.