Логове от SCRUM срещите

Coordinator
Apr 10, 2013 at 9:33 PM
Тук ще се публикуват резюмета и допълнителна информация за SCRUM срещите на екипа от scrum master Ивайло Арабаджиев.
Coordinator
Apr 19, 2013 at 9:14 AM
Edited Apr 19, 2013 at 9:16 AM
01.04.2013 - Започване на първа итерация от проекта
Дискутирахме и разбихме сторитата от 1вата итерация на по-малки задачи,
като всеки дивелъпър ще трябва да избере върху кои ще работи. Използвахме Poker Planning
при определяне на времето, което би отнела всяка една задача.

08.04.2013 - втора среща
Алекс - не е започнала работа върху задачите си
Мартин - качване на базов проект в AppHarbour
Стефан - не е започнал работа върху задачите си
Филип - не е започнал работа върху задачите си

15.04.2013 - трета среща
Алекс - не е започнала работа върху задачите си
Мартин - прилигане стил върху Login page-а, добавена е възможността потребител да се регистрира/логва в системата
Стефан - запознаване с MVC
Филип - не е започнал работа върху задачите си
Coordinator
Apr 23, 2013 at 8:43 PM
Edited Apr 23, 2013 at 8:48 PM
22.04.2013 - четвърта среща
Алекс - дефиниране на таблиците в базата
Мартин - търсене на готов html(дизайн) и имплементирането му
Стефан - запознаване с MVC и работа върху възможността за възстановяване на парола чрез email
Филип - работа върху таблиците в базата и извличането на информация за хотелите от базата
Coordinator
May 28, 2013 at 7:51 PM
Edited Jun 10, 2013 at 9:09 AM
13.05.2013 - Започване на втора итерация от проекта
Дискутирахме и разбихме сторитата от 2вата итерация на по-малки задачи.
Използвахме Poker Planning при определяне на времето, което би отнела всяка една задача.

20.05.2013 - 2ра среща
Алекс - Реализиране на логика, която запазва стаите.
Мартин - Работа върху сортирането на хотели.
Стефан - Оправяне на бъгове и четене на статии.
Филип - Реализиране на формите, свързани с резервирането на стаите.

27.05.2013 - 3ра среща
Алекс - Реализиране на логика, която извлича информация за стаите + UI + добавяне на календар.
Мартин - Управление на резервациите от хотелиер.
Стефан - Оправяне на бъгове и четене на статии.
Филип - Реализиране на формите, свързани с резервирането на стаите.

03.06.2013 - 4ра среща
Алекс - Добавяне, в страницата представяща всеки хотел, на списък със стаите, в хотела, отговарящи на критериите от търсенето.
Мартин - Допълнителна филтрация на изведените резултати и възможност за отказване на резервация.
Стефан - Оправяне на бъгове и четене на статии.
Филип - Реализиране на формите, свързани с резервирането на стаите.
Coordinator
Jun 19, 2013 at 9:57 PM
10.06.2013 - Започване на трета итерация от проекта
Обсъдихме кои от незавършените сторита в back log-а да включим в 3тата итерация. Разбихме избраните сторита на по-малки задачи и ги разпределихме измежду разработващия екип чрез използване на Poker Planning.
Coordinator
Jun 24, 2013 at 10:32 AM
17.06.2013 - 2ра среща
Алекс - Не е започнала работа по задачите си.
Мартин - Добавяне на филтрация на началната страница (2 стори).
Стефан - Не е присъствал на срещата.
Филип - Оправяне на дефекти.
Coordinator
Jun 26, 2013 at 3:42 PM
24.06.2013 - 3ра среща
Алекс - Работа по резервирането на стая след избора на стаи от списъка със стаи в хотела (задача 1321)
Мартин - Работа върху плащането на стая чрез paypal (9 стори).
Стефан - Работа върху допълнителната филтрация, която ще е налична за потребителя (4 стори)
Филип - Добавяне на възможност за автоматично отказване на резервация (19 стори)