User Stories предложения на owner-a . Обсъждане

Coordinator
Mar 23, 2013 at 12:17 PM
 1. Като потребител аз искам да извършвам търсенето на стая за отдих през web browser.
 2. Като потребител аз искам да имам възможността да търся за свободни стаи в oпределен град. За тази целта трябва да ми бъде предоставена възможността да избирам името на града, типа на предлаганото заведение за отдих измежду : "хостел", "хотел", " легло и закуска", "къмпинг", както и да ми се предостави начин да избера точна дата на пристигане, дължина на престоя и броя на леглата, които ще искам да заема.
 3. Като потребител извършил търсене по определени критерии аз искам да мога да извършва сортиране на изведените резултати по: "достъпност", "цена", "име" или "рейтинг". Освен това трябва да ми бъде предоставена възможност лесно да променям типа на даденото заведение, без да се налага да въвеждам критериите за търсене отново. Искам още и да виждам срещу типа на всяко от заведенията за отдих, колко резултата има от моето търсене, дори и да не съм го посочил и да не ми излизат резултатите за него.
 4. При търсенето трябва да ми се даде възможност да филтрирам извежданите резултати чрез допълнителни рестрикции върху "тип на стаята" и "удобства". В тип на стая трябва да бъдат посочени различните типове стаи - "отделни" , "общи". А в удобства - различните допълнителни преимущества, които осигурява даденото заведение за отдих.
 5. За обсъждане: При търсенето трябва да ми се даде възможност да избера филтриране и по тип на плащане за запазване на дадена стая. Типовете трябва да бъдат
  един от следните :"кредитна карта", "дебитна карта", "Paypal".
 6. След извеждането на резултатите за търсене трябва за всеки резултат(стая) да виждам директно следната информация: "Име на предлаганото заведение за отдих", "Адрес", "Сбито описание" като трябва да ми се предостави възможност и да получа лесно по-обширна информация за избрана от мен стая.
 7. След като избера дадена стая от показаните от системата предложения от търсенето, аз трябва да мога да извършва запазване на стаята чрез..
 8. След регистриране в системата трябва да ми бъде предоставена възможност при избор да дадено заведение,предоставящо услуги за отдих, да може да го оценя.
 9. Като представител на дадено заведение предоставящо услуги за отдих аз искам да мога да се регистрирам и да опиша стаите, които предлагам. За това трябва да
  мога да слагам : "Обща информация за моето заведение" , да слагам снимки . Всяка една от предлаганите от мен стаи трябва да мога да я опиша - да посоча нейния тип,
  както и допълнителните удобства, които се предоставят, нейната цена.
 10. Като представител на дадено заведение предоставящо услуги за отдих аз искам да мога да управлявам регистрациите на моите стаи през системата. Да мога да
  (ЗА ОБСЪЖДАНЕ) за всяка стая да ми се съдържа информация за нейната заетост по дни. Да мога да я заемам без посочена резервация за определени дни, за да
  мога да обслужвам заявки за настаняване идващи извън сайта на системата.
Coordinator
Mar 23, 2013 at 8:35 PM
Edited Mar 23, 2013 at 8:36 PM
Добре точка 5. я оставаме за feature за по-следващ релийз.
Сега я премахваме.
Изискване 7.
7. След като избера дадена стая от показаните от системата предложения от търсенето, аз трябва да мога да извършва запазване на стаята чрез посочване на валиден email и телефон за връзка, чрез който да се уговори резервацията с представител на заведението за отдих.
Developer
Mar 23, 2013 at 8:35 PM
Според мен т. 5 е ненужна, просто е много малко вероятно някой потребител да си търси място за почивка по вида на разплащане.
Освен това, едва ли ще има хотел, който няма да поддържа всички.
Coordinator
Mar 23, 2013 at 8:50 PM
Coordinator
Mar 23, 2013 at 8:52 PM
MartinKostov wrote:
Според мен т. 5 е ненужна, просто е много малко вероятно някой потребител да си търси място за почивка по вида на разплащане.
Освен това, едва ли ще има хотел, който няма да поддържа всички.
В случая може и да отпадне, но това ще доведе до промяна на изискване 7.
Developer
Mar 23, 2013 at 10:37 PM
Точка 2: Според мен за трябва да се уточнят исканите функционалности под формата на конкретни такива. В момента има няколко изброени,но е добре да бъдат дефинирани с по-точни параметри. Като например: дали се ограничаваме с тези два типа места за отдих, ще добавяме ли други в бъдеще, какви опции да избират ще имат потребителите относно предварително заплащани услуги предлагани от хотела (като закуска, обяд вечеря, фитнес, room service и др.- тоест какви биха могли да са възможните комбинации). Дали ще има други опции/ функционалности свързани с престоя на клиента, освен изброените: "да ми се предостави начин да избера точна дата на пристигане, дължина на престоя и броя на леглата, които ще искам да заема"

Точка 3: Какво се има предвид под термина "достъпност". Как се определя Рейтинга и по какъв начин се предлага той да бъде реализиран ?

Точка 4: " А в удобства - различните допълнителни преимущества, които осигурява даденото заведение за отдих. " - все пак са ни нужни някакви критерии които да бъдат предефинирани за избор за да можем да знаем с какъв тип информация боравим поне за начално въвежданите данни. Може ли разяснение на термина " обща " стая.

Точка 5. мисля е добре да бъде помислено малко повече върху нея. идеята е добра, но реализацията е неясна на този етап.

Точка 6. " по-обширна информация за избрана от мен стая " - какво трябва да включва тази информация, нужно е да бъде уточнен формата и исканите данни.

Точка 8. виж точка 2 за коментар по тази точка.

Точка 9. Както за точка 2 и 4, трябва да се посочи повече информация за типа, броя и естеството на въвежданите данни - като например: как се характеризира типа на една стая, какви са исканите стойности. Относно снимките - за една или няколко снимки става дума, и за коя част на заведението за отдих става дума: описание на хотел, стая или други - нужно е да бъдат изброени.

Точка 10. Без да бъде посочена резервация се рискува някой клиент да я заяви в същия момент и да се получи дублиране на резервациите. Възможно решение би било да се предостави реална възможност за ръчно въвеждане на информацията за резервиране с инициали на съответните потребител извършил тази дейност.
Coordinator
Mar 23, 2013 at 11:09 PM
Благодаря на Стефан за коментарите.
Подробности и точни детайли за точки 2,4,6,8,9 предстои да се опишат на следващия етап на подробно специфициране на изискванията, за сега изготвяме разширени user stories .
Относно точки 3 и 10. Какво представлява достъпността...нека си изкажа как аз ги виждам нещата
Всяка стая да съществува като отделен обект като към нея да има календар с описание на нейната заетост. Когато при търсене__( т. 3)__ дадения потребител заяви дата на пристигане и престой н.р. 24.03 ,2 дена ,се проверяват от наличните стаи, коя отговаря на критериите му и коя е "налична" за този период. Н.р. ако имаме в хотел "Х" стая отговаряща на критериите,но не е заета за този период няма да се изведе, но ако се сортира по цена н.р. ще се изведе и тогава потребителя може да реши дали да изчака стаята да се освободи и да я наеме, ако цената е приемлива или да си търси друга.
Developer
Mar 28, 2013 at 9:08 PM
Edited Mar 28, 2013 at 9:16 PM
Точка 3: Последното изречение е неясно.


Нищо не си писал за потребителските профили и регистрацията. Каква информация ще пазим и каква ще е видима за хотелиерите. Например потребителския профил трябва да показва на хотелиерите телефонния номер. Хотелите също трябва задължително да имат телефонен номер.
Coordinator
Mar 28, 2013 at 9:52 PM
 1. Като представител на дадено заведение предоставящо услуги за отдих аз искам да мога да посочвам типът на запазване на моите стаи измежду различни комбинации от: email,телефон, банков превод, paypal и да взема решение дали при запазването да е необходимо да бъде платено капаро и в какъв размер.
 2. Като ползвател на системата трябва да мога да се отказвам от направена от мен резервация. Ако за резервацията е необходимо email или телефон трябва по същия начин да мога да направя отказ 48 часа преди настъпването на датата за резервиране. Ако за запазването на стаята е необходимо капаро, то ако не отида в определения час посочен от хотелиера в 1-я ден на настаняването да губя своето капаро.
 3. Като ползвател на системата, който е извършил капариране на стая трябва да мога да се отказвам от своята резервация в посочен от хотелиера срок и ако това бъде извършено от мен трябва да мога си получа парите обратно.
 4. Като хотелиер трябва да ми бъдат предоставени възможности да определям срок, до който ако не се извърши свързване с клиента или съответно не бъде извършен превод по избрания от мен начин да прекратявам заявката за запазване.
 5. Като ползвател на системата трябва да ми бъде гарантирано, че регистрацията ми няма да бъде отменена неправомерно, ако съм извършил капариране в определения срок. Ако все пак ми бъде извършен отказ трябва да получа възвръщане на моите средства(капаро) .
Coordinator
Mar 28, 2013 at 10:44 PM
Edited Mar 28, 2013 at 11:06 PM
 1. Като потребител аз искам да извършвам търсенето на стая за отдих през web browser.
 2. Като потребител аз искам да имам възможността да търся за свободни стаи в oпределен град. За тази целта трябва да ми бъде предоставена възможността да избирам името на града, типа на предлаганото заведение за отдих измежду : "хостел", "хотел", " легло и закуска", "къмпинг", както и да ми се предостави начин да избера точна дата на пристигане, дължина на престоя и броя на леглата, които ще искам да заема.
 3. Като потребител извършил търсене по определени критерии аз искам да мога да извършва сортиране на изведените резултати по: "достъпност", "цена", "име" или "рейтинг". Освен това трябва да ми бъде предоставена възможност лесно да променям типа на даденото заведение, без да се налага да въвеждам критериите за търсене отново. Търсенето трябва да се извърши за всички категории, а се показват само избраните. На неизбраните отстрани трябва да бъде показан колко резултата би имало, ако бяха от избраните типове. Ако се натисне някой от тях и те трябва да се появяват.
 4. При търсенето трябва да ми се даде възможност да филтрирам извежданите резултати чрез допълнителни рестрикции върху "тип на стаята" и "удобства". В тип на стая трябва да бъдат посочени различните типове стаи - "отделни" , "общи". А в удобства - различните допълнителни преимущества, които осигурява даденото заведение за отдих.
 5. След извеждането на резултатите за търсене трябва за всеки резултат(стая) да виждам директно следната информация: "Име на предлаганото заведение за отдих", "Адрес", "Сбито описание" като трябва да ми се предостави възможност и да получа лесно по-обширна информация за избрана от мен стая.
 6. Като представител на дадено заведение предоставящо услуги за отдих аз искам да мога да се регистрирам и да опиша стаите, които предлагам. За това трябва да мога да слагам : "Обща информация за моето заведение" , да слагам снимки . Всяка една от предлаганите от мен стаи трябва да мога да я опиша - да посоча нейния тип, както и допълнителните удобства, които се предоставят, нейната цена.
 7. Като представител на дадено заведение предоставящо услуги за отдих аз искам да мога да управлявам регистрациите на моите стаи през системата. Да мога да за всяка стая да ми се съдържа информация за нейната заетост по дни. Да мога да я заемам без посочена резервация за определени дни, за да мога да обслужвам заявки за настаняване идващи извън сайта на системата.
 8. Като представител на дадено заведение предоставящо услуги за отдих аз искам да мога да посочвам типът на запазване на моите стаи измежду различни комбинации от: email,телефон, банков превод, paypal и да взема решение дали при запазването да е необходимо да бъде платено капаро и в какъв размер.
 9. Като ползвател на системата трябва да мога да се отказвам от направена от мен резервация. Ако за резервацията е необходимо email или телефон трябва по същия начин да мога да направя отказ 48 часа преди настъпването на датата за резервиране. Ако за запазването на стаята е необходимо капаро, то ако не отида в определения час посочен от хотелиера в 1-я ден на настаняването да губя своето капаро.
 10. Като ползвател на системата, който е извършил капариране на стая трябва да мога да се отказвам от своята резервация в посочен от хотелиера срок и ако това бъде извършено от мен трябва да мога си получа парите обратно.
 11. Като хотелиер трябва да ми бъдат предоставени възможности да определям срок, до който ако не се извърши свързване с клиента или съответно не бъде извършен превод по избрания от мен начин да прекратявам заявката за запазване.
 12. Като ползвател на системата трябва да ми бъде гарантирано, че регистрацията ми няма да бъде отменена неправомерно, ако съм извършил капариране в определения срок. Ако все пак ми бъде извършен отказ трябва да получа възвръщане на моите средства(капаро) .
 13. Като нерегистриран потребител на системата трябва да ми бъде предоставена възможност да извърша регистрация и да избера вида на акаунта - заведение предоставящо почивни услуги или обикновен потребител.
 14. При регистрация като регистриран обикновен потребител трябва да мога след успешно запазване на стая или след отказ на хотела по неправомерни причини на моя регистрация, да извършва оценяване на заведението на отдих.
 15. Като нерегистриран потребител или като обикновен потребител трябва да ми се показва, кои са последните 5-т стаи, които съм разглеждал.
 16. Като нерегистриран потребител или като обикновен потребител трябва да може да like-вам определени оферти и те да бъдат съхранявани като линкове.
  User Stories ver. 1.2