Логове от SCRUM срещите

first post: DinioDinev wrote: Тук ще се публикуват резюмета и допълнителна информация за SCRUM ср...

latest post: ivaylo_a wrote: 24.06.2013 - 3ра среща Алекс - Работа по резервирането на стая сле...

User Stories предложения на owner-a . Обсъждане

first post: DinioDinev wrote: Като потребител аз искам да извършвам търсенето на стая за отдих п...

latest post: DinioDinev wrote: Като потребител аз искам да извършвам търсенето на стая за отдих п...

User Stories - обсъждане

first post: DinioDinev wrote: Забележки от асистентите Забележката на асистентите беше, че кога...

latest post: phirgata wrote: 1. Съгласен съм със Стефан - интеграция/свързване с фейсбук + регис...

 • 1-3 of 3 discussions
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Showing
  • All
  • discussions